ขั้นตอนการสั่งซื้อ และการชำระเงิน ไลน์ ช็อปปิ้ง

 1. ท่านต้องมีไลน์    อยู่ในโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ ที่จะใช้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์

 2. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ฟอร์เอเวอร์-วายจี ตามโปรโมชั่น และจำนวน ที่ต้องการ หรือ เลือก กดปุ่ม เพิ่มลงรถเข็น (Add to cart) เพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ตามที่ต้องการ
 3. กดปุ่ม ซื้อเลย (Buy Now)
 4. กดปุ่ม + เพิ่มที่อยู่ (+ Add Shipping Address)
 5. กรอกชื่อผู้รับสินค้า และที่อยู่จัดส่งสินค้าให้ครบถ้วน แล้ว กดบันทึก (Save)
 6. กดปุ่มการจัดส่ง (Shipping) J&T Express
 7. กดปุ่มการชำระเงิน (Payment) เพื่อโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
 8. กดปุ่มสั่งซื้อสินค้า (Place Order)
 9. เลือกบัญชีธนาคารของบริษัทที่ต้องการโอนเงิน (Merchant’s Bank Account)
 10. ออกจากเว็บไซต์ชั่วคราว แล้วเข้าใช้งานแอพ หรือ อินเตอร์เน็ท แบงค์กิ้ง ของธนาคารที่ท่านใช้งานอยู่ เพื่อโอนเงินค่าผลิตภัณฑ์ เข้าบัญชีธนาคารของบริษัท (ตามข้อ 9)
 11. กลับเข้าไปที่เว็บไซต์ในหน้าสั่งซื้อสินค้า แล้ว กดปุ่ม +แนบสลิป (+Attach Slip)
 12. กดปุ่มแจ้งการชำระเงิน (Imform Payment) เป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยที่ท่านจะได้รับ ข้อความตอบรับจากบริษัทว่า ยืนยันการชำระเงินสำเร็จ! (Payment Approve!) ส่งไปที่ไลน์ของท่าน