ข้อกระดูกเสื่อมหรือไม่ เช็คอาการได้ด้วยตนเอง

เช็คอาการข้อกระดูกเสื่อมด้วยตนเอง

“อาการข้อกระดูกเสื่อม” เป็นอาการที่เกิดจากกระดูกอ่อนบริเวณข้อกระดูกสึกหรอ โดยจะมีอาการชัดเจนมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุจำนวนมากจึงต้องเผชิญกับปัญหาข้อกระดูกเสื่อม บางรายอาจมีหัวเข่าผิดรูป ขาโก่งงอ ทำให้เดิน ลุก นั่ง หรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้ไม่สะดวก อาการเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตที่สร้างความเจ็บปวดทั้งทางกายและทางใจของผู้ป่วยอยู่ไม่น้อย

สัญญาณของอาการข้อเสื่อม

สาเหตุของข้อเสื่อมที่กล่าวไปแล้วนั้น ล้วนเป็นสาเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมที่ทำเป็นประจำตั้งแต่วัยทำงาน ดังนั้นควรสังเกตความเสี่ยงและเช็คอาการข้อเสื่อมเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ ดังนี้

  • งอเข่าหรือเหยียดขาได้ไม่สุด
  • ปวดข้อขณะเคลื่อนไหว
  • ข้อกระดูกอักเสบ บวม แดง
  • รู้สึกฝืดหรือติดขัดบริเวณข้อ
  • มีเสียงเสียดสีบริเวณข้อขณะเคลื่อนไหว

อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการเป็นอาการข้อกระดูกเสื่อม ซึ่งหากปล่อยไว้นานโดยไม่ปรึกษาแพทย์ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ข้อเข่าผิดรูป ขาโก่งงอ และไม่สามารถเดินหรือใช้ชีวิตได้เป็นปกติ

อาการข้อเสื่อม เป็นโรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก บางรายไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ สร้างความทุกข์ใจให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง ดังนั้นรีบดูแลข้อของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต…แคลเซี่ยมและคอลลาเจน ไทพ์ ทู พลัส (Calcium and Collagen Type II Plus) คลิกเพิ่มเติม